Strona Główna · Szkoła Podstawowa w Mechowie · O Mechowie · Galeria FOTO 21 Czerwiec 2018
Nawigacja
Strona Główna


Szkoła Podstawowa w Mechowie
O Mechowie
Galeria FOTO

Urzędy i Instytucje

Facebook
Nasza Klasa
KURNIK
Kontakt

GRY i ZABAWY dla Dzieci
Strona Weroniki
Media Regionalne
• Miasto i Gmina Płoty
• MGOK w Płotach
• Superportal24 - Płoty
• Grfice - oficjalna strona
• Grfice - KINO Kapitol
• Grfice Radioplus
• TV internetowa - Płoty
• Gazeta WYBORCZA
• Onet.pl
• FAKT24.PL
• TVN24
• Newsweek
Język - Language

- Wybierz Język strony
- Select a language
- Wählen Sie eine Sprache
- выбрать язык
- vyberte jazyk stránky
- välj språket på sidan


Mapa Odwiedzin

Z tych miejsc odwiedzili stronę Mechowo.
Kliknij na mapkę - dowiesz się więcej

*****

Dzisiaj odwiedzili stronę Mechowostat4u
...
Wiadomosci o Mechowie


MECHOWO
Mechowo – wieś sołecka w Polsce położona województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty.
Przez wieś przepływa struga Wołowa.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego.
Wieś jest siedzibą parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Znajduje się tu kościół gotycki z kamienia z XV wieku z drewnianą wieżą.
W Mechowi mieści się także pałac z XIX wieku.
Przysiółkiem wsi jest Gardomino.
Miejscowość Mechowo jest jednym z sołectw gminy Płoty, położonej w południowej
części powiatu gryfickiego. Gmina zajmuje powierzchnię 238,79 km2, co stanowi 23,45%
powierzchni całego powiatu i 1,04% powierzchni województwa zachodniopomorskiego.
Powierzchnia sołectwa Mechowo wynosi 1,008 km2, tj. 0,42% powierzchni gminy.
· od strony północnej z gminą Brojce oraz gminą Gryfice,
· od strony wschodniej z gminą Rymań,
· od strony południowej z gminą Resko oraz gminą Nowogard
· od strony zachodniej z gminą Golczewo.
Siedzibą gminy jest miasto Płoty.
Mechowo położone jest na zachód od ośrodka gminnego w odległości około 7 km oraz
w odległości około 12 km na południe od Gryfic.
Miejscowość Mechowo zamieszkuje około 440 osób.

Historia miejscowości
Mechowo (do 1945 r. niem. Zimmerhausen) to stara wieś średniowieczna, stanowiąca
pierwotnie (do XV w.) lenno Johanna i Paula von Melin; od 1493 r. w/w rodzina miała
patronat nad kaplicą. W 1479 r. książę Bogusław X nadał wieś braciom Ewaldowi i Wedige
von Osten – panom na zamku w Płotach. Po bankructwie domu bankierskiego Loitzów ze Szczecina (w 1577 r.) von Ostenowie byli zmuszeni sprzedać swoje dobra (w tym Mechowo)
rodzinie von Blücher; wg matrykuły z 1628 r. właścicielem wsi „Zimmerhausen” byli spadkobiercy Hermanna Blüchera oraz hrabia Ludwig Christoff z Nowogardu. Około połowy
XVIII w. von Blücherowie dokonali allodyfikacji swoich dóbr, czyli przejęli na własność
swoje majątki lenne (w tym Mechowo).
W 1755 r. Mechowo przejęła – w drodze koligacji rodzinnych – rodzina von Platen; od 1787 r. stało się własnością Fryderyka Filipa von Platen.
Na przełomie XVIII i XIX w. Mechowo kilkakrotnie było odsprzedawane: 1788 r.
Otto Zygmunt von Kamin, następnie rodzina von Arnin, von Groben, od 1801 r. Henning
Ludwig von Blankenburg – w rękach tej rodziny majątek pozostawał do czasu II wojny
światowej.
Wg opisu wsi H. Berghausa (1874 r.) Mechowo składało się z:
· majątku – własność Moritza von Blankenburg (od 1858 r.), areał wynosił 4.806,9 mórg ziemi, odnotowano 14 domów mieszkalnych, 39 rodzin i 252 ludzi, istniał dwór,
działała gorzelnia; · części chłopskiej – 993 ha, 2 morgi ziemi, 8 dużych gospodarstw chłopskich, 4 zagrodnicze, 20 domów i 28 budynków gospodarczych;
Pod koniec XIX w. obszar majątku wynosił 792 ha, zaś w hodowli dominowały owce.
W 1914 roku właścicielem majątku był Günter von Blankenburg, a areał ziemi powiększył się
do 1324 ha. Ostatnim właścicielem majątku (od 1922 r.) był Jurgen von Blankenburg.

Analizując średniowieczną metrykę wsi z późnogotycką świątynią, układ sieci drożnej
oraz historyczne przekazy kartograficzne, należy przypuszczać, iż był to układ pałacowy
w typie owalnicy lub wsi zaułkowej. Za drugą koncepcją przemawia miejsce ulokowania
zespołu folwarcznego – w części północnej, w osi założenia - oraz układ dróg.
· XIX w. (1889 r.) – wieś placowa z majątkiem
Wieś placowa, w typie zwartej owalnicy, rozplanowana na osi północ – południe,
z majątkiem w części północnej stanowiącym dominantę zespołu ruralistycznego.
W sensie formalnym wieś miała układ zbliżony do kompozycji zaułkowej. Majątek
o rozbudowanej (kilkuczłonowej) kompozycji przestrzennej: na osi wsi ulokowany
czworoboczny (obszerny) dziedziniec gospodarczy, zamknięty od północy zespołem
pałacowo – parkowym; po zachodniej stronie w/w dziedzińca wydzielone dwa podwórza, zaś po wschodniej stronie pałacu chaotyczny układ kilku, tworzących dwa nieregularne podwórza. Wieś posiadała dobrze rozwinięty układ sieci drożnej, z wielokierunkowymi wyjazdami; główna droga wiejska o nieregularnym przebiegu.
· pierwsza polowa XX w. (1941 r.) – wieś placowa z majątkiem
Wyżej opisany układ bez większych zmian. Bezpośrednio po południowej stronie wsi
wytyczono (na początku XX w.) linię kolejową ze stacją i bocznicą. Z kolei po zachodniej
stronie majątku wydzielono kolejne podwórze o nieregularnej kompozycji,
z wolnostojącymi obiektami. Po zachodniej stronie wsi, przy rozwidleniu dróg założono
cmentarz.

Walory architektury MechowaW miejscowości Mechowo znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru
zabytków:
· późnogotycki kościół z XV/XVI wieku pw. Św. Andrzeja Boboli wpisany do rejestru
pod nr 236,· park dworski z połowy XIX wieku wpisany do rejestru pod nr 905,
· dwór z połowy XIX wieku wpisany do rejestru pod nr 1075.
W Mechowie są następujące obiekty objęte ewidencją konserwatorską:
· elementy zespołu folwarcznego z końca XIX wieku (budynek mieszkalnomagazynowy,
magazyn zbożowy, obora, budynek mieszkalny z kuźnią, dom
mieszkalny nr 27),· szkoła (bez numeru) z początku XIX wieku,· stacja kolejowa murowano-szachulcowa (bez numeru) z początku XX wieku,
· domy mieszkalne XIX/XX wiek (o numerach: 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14),
· cmentarz poewangelicki,
· kępa i aleja kasztanowców

Miejsca kultuW centrum miejscowości znajduje się kilkumetrowy krzyż, okolicznościowo
przyozdabiany przez mieszkańców wsi.

Warunki klimatyczneWarunki klimatyczne dla zamieszkania w gminie Płoty generalnie można określić jako
bardzo korzystne. Tereny wysoczyzny denno-morenowej, o suchym piaszczystym lub lekko
gliniastym podłożu wyniesione ponad doliny rzek i zagłębienia wytopiskowe są również
terenami o korzystnych warunkach klimatyczno-zdrowotnych, dobrze przewietrzone, dobrze
nasłonecznione o prawidłowych warunkach termiczno-wilgotnościowych.
Takie warunki posiada głównie północna część gminy, w której położona jest miejscowość
Mechowo.

Środowisko przyrodnicze MechowaW pobliżu Mechowa znajduje się niewielki zbiornik wodny o powierzchni 1,0 ha.
W sensie geograficznym Mechowo ulokowane jest w południowej części Równiny
Gryfickiej, która jest falista (o wysokościach 40-50 m), urozmaicona wzgórzami kemowomorenowymi (o wysokości do 75 m). Na południowym skraju leży pradolina pomorenowa
ciągnąca się na zachodzie przez Równinę Goleniowską. Pod glinami morenowymi występują
wapienie oraz eksploatowane do celów gospodarczych margle jurajskie.

Kanalizacja w MechowieW miejscowości Mechowo znajduje się sieć wodociągowa o długości 2000 m. Jej stan
określany jest jako dobry. Znajduje się 1 stacja uzdatniania wody. Do budynków prowadzi 80
przyłączy. Sieć wodociągowa, oprócz miejscowości Mechowo, obsługuje również
miejscowość Łęczna.
Wieś Mechowo posiada własną oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na
północny – wschód od zabudowy wsi. Ścieki na oczyszczalni są doprowadzane poprzez
przepompownie ścieków oddalone od oczyszczalni około 400 m.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny (ścieki przepływają
około 3,0 km) a następnie rzeka Gardominka. Oczyszczalnia przewidziana jest do likwidacji a
ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji w Płotach. Cała wieś Mechowo objęta jest
kanalizacją sanitarną.

Gospodarka odpadami w MechowieGmina Płoty nie posiada wysypiska odpadów stałych. Gmina korzysta z usług
wysypiska w Słajsinie (gmina Nowogard).
Na terenie Mechowa zlokalizowane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Odbiór i transport zebranych odpadów prowadzony jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach.

Komunikacja w Mechowie

_

Miejscowość Mechowo położona jest w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 108 na
odcinku Płoty – Golczewo. Przez wieś prowadzą drogi powiatowe: Mechowo – Gardomino oraz Mechowo – Łęczna. Do Mechowa dojeżdżają autobusy PKS Gryfice
Sp. z o.o. oraz busy prywatnego przewoźnika.
Stan techniczny nawierzchni dróg przebiegających przez miejscowość jest
niezadowalający.
Na południe od wsi znajduje się nieczynna stacja kolejowa. Najbliższa stacja kolejowa
zlokalizowana jest w Płotach.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe w Mechowie
Mechowo nie posiada sieci gazowej. Mieszkańcy indywidualnie zaopatrują się
w butle z gazem płynnym.

Zaopatrzenie w energię elektryczną w Mechowie
Każde z gospodarstw we wsi Mechowo ma dostęp do energii elektrycznej.
Miejscowości gminy Płoty zasilane są w głównej mierze z GPZ Gryfice poprzez rozdzielnię
systemową 15/15 kV, mieszczącą się na terenie elektrowni wodnej w Płotach.

Telekomunikacja w Mechowie
Operatorem telefonii stacjonarnej działającym na terenie Mechowa jest
Telekomunikacja Polska S.A. Mieszkańcy Mechowa mają również dostęp do Internetu.
Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii
komórkowej działających na terenie Polski; poziom sygnału jest dobry.

Opieka zdrowotna w Mechowie
W miejscowości nie ma ośrodka zdrowia ani żadnego gabinetu lekarskiego.
Mieszkańcy Wyszoboru korzystają opieki zdrowotnej w specjalistycznych, indywidualnych
i niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w Płotach, Gryficach i także Szczecinie.
W Płotach znajdują się następujące ośrodki zdrowia: NZOZ Poradnia Rodzinna, NZOZ
Promyk, SZOZ Praxis, ZOZ GYNEKA, 2 gabinety indywidualnej Specjalistycznej Praktyki
Lekarskiej oraz gabinet stomatologiczny.

Sport i kultura w Mechowie

_

W Mechowie znajduje się plac zabaw oraz boiska do koszykówki i do siatkówki. Jest
również kort tenisowy oraz skocznia w dal. Działa Ludowy Zespół Sportowy "Gardominka" -
Mechowo (piłka nożna) - gra w KL. B
Mieszkańcy miejscowości mogą korzystać z działalności kulturalnej instytucji i placówek
kulturalnych w Płotach, m.in. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach oraz
Biblioteki Publicznej.Przeczytał i opracował Ryszek...
Dzisiaj

______________________

NAJBLIŻSZE
WAŻNE DATY


Czerwiec
*** JUTRO ***
21. 06. Pierwszy dzień lata - najdłuższy dzień roku
22. 06. Zakończenie roku szkolnego
23-24. 06. Noc Świętojańska
23. 06. Wakacje
23. 06. Dzień Ojca
24. 06. Niedziela handlowa

Lipiec
1. 07. Niedziela handlowa
29. 07. Niedziela handlowa

Sierpień
1. 08. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
5. 08. Niedziela handlowa
15. 08. Święto Wojska Polskiego
15. 08. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
26. 08. Niedziela handlowa
31. 08. Dzień Solidarności i Wolności


______________________


2018 już za:|2018 rok już ma:

______________________

Przebywasz tutaj już

0:00:00DZIŚ IMIENINY
OBCHODZĄ
Dzisiejszym Solenizantom
i Jubilatom
Serdeczzne Życzenia składa...
administrator strony
MechowoPOGODA
DLA GMINY
PŁOTY


Temperatura
Wiatr
Chmury
Opady
Ciśnienie
Wilgotność
Termika
Biomet
Dla Wędkarzy


POGODA
DLA GMINY
PŁOTY


interia


POGODA
PROGNOZA ICM

SPRAWDŹ


POGODA
SATELITARNA

SPRAWDŹ


______________________


SŁOŃCE
Brzask... 1:35
Wschód... 4:27
Zachód... 21:33
Zmierzch... 00:23

Długość dnia:
17 godz. 1 min.

Dzisiejszy dzień jest o:
1 min. dłuższy od wczorajszego.

DZISIEJSZY DZIEŃ
Dłuższy
od najkrótszego o:
9 godz. 32 min.

DZISIEJSZY DZIEŃ
Krótszy
od najdłuższego o:
00 min.

KSIĘŻYC DZISIAJ
***
Wsch... 12:46
Zach... 1:40
Długość nocy...
6 godz. 59 min.

I KWADRA
Księżyca przybywa
Księżyc ma 7 dni.
Do pełni: 6 dni.
Do I kwadry: 0 dni.
Do III kwadry: 13 dni.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: mechowo

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie